Відповідно до ЦК РФ, під ноу-хау (секретом виробництва) розуміються різні конфіденційні відомості про ідеї і технологіях, які мають комерційну цінність - актуальну або потенційну. Під це визначення не потрапляє інформація, доступ до якої гарантований чинним законодавством. Близько 75% підприємств в різних сферах світової економіки вважають наявність ноу-хау важливим стратегічним перевагою, що дозволяє компанії розвиватися і боротися з конкурентами.

Для захисту прав власника ноу-хау необхідно дотримати три важливих умови:

  • закрити дані від третіх осіб;
  • оформити права документально;
  • вжити заходів щодо дотримання конфіденційності (режим комерційної таємниці).

До передачі прав на секрет виробництва незастосовні типові рішення, тому дуже важливо грамотно скласти договір, а також врахувати правові та податкові наслідки. Наша компанія напрацювала великий досвід в області операцій з інтелектуальною власністю. Звертайтеся до наших юристів, щоб оформити придбання прав на ноу-хау за всіма правилами.

Способи здійснення операції

Главою 75 Цивільного кодексу передбачено два варіанти передачі прав на ноу-хау:

Договір про відчуження виключного права. Може бути оплатним і безоплатним - це умова обов'язково прописується в документі. Особа, яка передала свої права, зобов'язується не розголошувати секретні відомості до закінчення обумовленого терміну.

Ліцензійний договір, що дозволяє використовувати секрет виробництва в обмежених межах. В цьому випадку необхідно додатково оформити режим комерційної таємниці як з боку ліцензіара (власника), так і з боку ліцензіата (покупця).

Єдиним документом, який підтверджує отримання ноу-хау, є акт прийому-передачі. Щоб уникнути спірних ситуацій, необхідно вказати повний перелік даних, що передаються і всі характеристики матеріального носія інформації (тип, серійний номер тощо). Факт використання секрету виробництва також фіксується в наказах, регламентах і службових записках компанії-ліцензіата.

Як захистити свої права

В процесі передачі прав вирішальну роль відіграє етап переговорів, на якому відбувається узгодження умов. Потенційний покупець бажає отримати максимальну кількість інформації, а володар ноу-хау прагне захистити дані на випадок, якщо угода з якої-небудь причини зірветься. Проблема вирішується укладенням передліцензійна договору - опціонного або про конфіденційність. У першому випадку сторони зобов'язуються в майбутньому підписати договір про придбання секрету виробництва, у другому - зобов'язуються зберігати комерційну таємницю.

Юридичні та фізичні особи, що використовує чужі ноу-хау у незаконний спосіб, можуть залучатися до адміністративної та кримінальної відповідальності. Не ризикуйте своїми фінансами і діловою репутацією, укладаючи стандартизовані угоди. Наші фахівці вивчать ситуацію, визначать предмет і умови договору, опишуть точний порядок передачі інформації, вкажуть повноваження і обов'язки обох сторін.